Schloss Purschenstein Hotel GmbH - Neuhausen, Erzgebirge, 09544, Germany

Privacybeleid

Privacybeleid

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor vreemde inhoud die via externe links is opgeroepen.

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek heeft verstrekt, vooral bij het verzamelen, verwerken en gebruik van die gegevens. We informeren u hiermee over de gegevens waarover wij door uw bezoek beschikken en over de manier waarop wij deze gebruiken.

1.         Verzamelen en verwerken van gegevens
Elk bezoek aan onze homepage en alle opgeroepen gegevens worden geregistreerd. Die registratie is bedoeld voor interne doeleinden. Het betreft de volgende gegevens: naam van de opgeroepen gegevens, datum en tijdstip van het aanklikken, de verzonden gegevensomvang, het IP-adres van de internetprovider waarmee u toegang tot onze site heeft gekregen, uw besturingssysteem, de gebruikte browser, de verwijzende URL en de browserapplicaties.
Andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen als u die gegevens vrijwillig, bijvoorbeeld in het kader van een vraag of een verzoek, verstrekt.

2.         Gebruik en doorgave van persoonsgegevens
Als u ons persoonsgegevens heeft verschaft, gebruiken wij deze uitsluitend voor het beantwoorden van uw vragen, voor het afwikkelen van overeenkomsten die wij met u hebben gesloten en voor de technische administratie.
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins bekend gemaakt, wanneer dit voor de afwikkeling van een overeenkomst of voor de afrekening van kosten noodzakelijk is, of als u daartoe vooraf uw toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om een gegeven toestemming die in de toekomst doorwerkt, te allen tijde in te trekken.
De persoonsgegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag van de betreffende gegevens intrekt, wanneer de beschikbaarheid van die gegevens niet meer nodig is voor het doel waarvoor die gegevens oorspronkelijk zijn opgeslagen, of wanneer het opslaan van die gegevens op andere wettelijke gronden niet is toegestaan.

3.         Recht op informatie
Wij informeren u op schriftelijk verzoek graag over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. U kunt dit schriftelijk verzoek sturen naar:
Schlosshotel Purschenstein
R. Praagman
Purschenstein 1
09544 Neuhausen/Erzgebirge

 

Gegevensbeveiliging
Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens zodanig veilig te bewaren dat zij niet voor derden toegankelijk zijn. Daartoe maken wij gebruik van de beschikbare technische en organisatorische mogelijkheden. Bij uitwisselingen per e-mail kunnen wij de veiligheid van alle gegevens echter niet volledig garanderen. Bij het verstrekken van vertrouwelijke informatie verdient het dan ook aanbeveling om dit per post te doen.

Badge1